Zkušenosti a rozvoj

THEODOR DESIGN již od roku 2015 tvoří a realizuje zakázky ve strojírenství, elektro a automatizaci, i ryze design branži.

Věříme, že výrobky jakéhokoliv charakteru musí být nejen 100 % funkční a kvalitní, ale také krásné.

THEODOR DESIGN má svůj Výzkumně vývojový program v oblasti řídících systémů, vlastní chráněná technická řešení a know-how.

Zkušenosti z vlastního výzkumu a vývoje jsou aplikovány do vytváření nových technologií, procesních postupů a metodik, jak pro vlastní výrobní segement, tak jako aplikovaný vývoj pro zákazníky z oblasti řídících systémů, automatizace a strojírenství.

THEODOR DESIGN má i přes aktuální situaci nastavenu prorůstovou strategii, zejména proto:

  • že se zvyšuje poptávka po systémech řízení a automatizace, a tím snaha snížit vliv lidského faktoru a chyb,
  • že se současně zvyšuje potřeba vzdáleného přístupu, řízení bez lidské přítomnosti, režim on-line, ideálně s podporou 24/7, s využitím AI.

THEODOR DESIGN již má zkušenosti z dodávkami klíčových řídících komponentů nebo systémů pro řízení termických procesů konkrétně technologie termických konverzí org. látek, kde je klíčové realizovat nejen sběr a čtení  dat, ale zejména  logické  analyzování a tvorba postupů,  trendů, scénářů a řídících aplikací a platforem.

Právě na základě reálných požadavků a potřeb, které jsou kladeny na řízení a správu termických jednotek, byl také založen vlastní Výzkumně vývojový projekt Univerzální řídící jednotky THEUS se systémem THEOS, který vznikl za podpory MPO | Operačního programu pro podnikání a inovace, a který byl v roce 2023 úspěšně obhájen.

Nové cíle společnosti se propisují zejména v oblastech přípravy a realizace projektů pro rozšiřování systémů řízení, procesní analýzy a implementace komplexních technologických řešení do oblastí cirkulární ekonomiky, energetiky, produkce e-paliv, syntetických paliv a rCB.